Vad är tandvårdsreformen?

Det finns två stödformer

  • Ett allmänt tandvårdsbidrag
  • Ett skydd mot höga kostnader

Allmänt tandvårdsbidrag

Den stimulerar dig att du går till tandläkare regelbundet. Första juli varje år får du som patient pengar till godo som kan sparas i högst två år. Modellen ser ut enligt följande:

  • Är du 23-29 år blir det bidrag med 600 SEK per år
  • Är du 30-64 år blir det bidrag med 300 SEK per år 
  • Är du över 65 år blir det bidrag med 600 SEK per år

 

Skydd mot höga kostnader

Tandvårdsersättningar gäller vid:

  • Kostnader upp till 3000 SEK av referenspriset (grunden för beräkning av försäkringsersättning får du betala själv)
  • För kostnader mellan 3001-15.000 SEK av referenspriset får du 50% ersättning.
  • För kostnader över 15.000 SEK av referenspriset får du 85% ersättning.

 

Fri prissättning

Din tandläkare tillämpar fortfarande fri prissättning och det kan vara något annat än det statliga referenspriset.